चन्दननाथ नगरपालिकाको कार्यशैलीबाट तपाइ कति सन्तुष्ट हुनुहुन्छ ?

सन्तुष्ट छु
48% (16 votes)
ठिकै छ
27% (9 votes)
सन्तुष्ट छैन
24% (8 votes)
Total votes: 33