चन्दननाथ नगरपालिकाको कार्यशैलीबाट तपाइ कति सन्तुष्ट हुनुहुन्छ ?

सन्तुष्ट छु
42% (18 votes)
ठिकै छ
30% (13 votes)
सन्तुष्ट छैन
28% (12 votes)
Total votes: 43