FAQs Complain Problems

आजको नगर सभामा नगर प्रमुख ज्यु को अध्यक्षमा, नगर उप-प्रमुख ज्यु बाट ३७ करोड ४९ लाख ३ हजार ६ सय बजेट प्रस्ताव गरिएको छ |