FAQs Complain Problems

Photo Gallery

आजको नगर सभामा नगर प्रमुख ज्यु को अध्यक्षमा, नगर उप-प्रमुख ज्यु बाट ३७ करोड ४९ लाख ३ हजार ६ सय बजेट प्रस्ताव गरिएको छ |

, , , , , , ,

चन्दननाथ नगरपालिका, JNFEA Japan, कर्णाली मा.वि. अनामनगर विच कर्णाली मा.वि.को फिडर छात्रावास मर्मत तथा संचालनका लागि रु. ७३०००००।– (तिरत्तर लाख) को अनुदान सम्झौता मिति २०७५/२/६ मा भएको ।

चन्दननाथ नगरपालिका, JNFEA Japan, कर्णाली मा.वि. अनामनगर विच कर्णाली मा.वि.को फिडर छात्रावास मर्मत तथा संचालनका लागि रु. ७३०००००।– (तिरत्तर लाख) को अनुदान सम्झौता मिति २०७५/२/६ मा भएको ।, चन्दननाथ नगरपालिका, JNFEA Japan, कर्णाली मा.वि. अनामनगर विच कर्णाली मा.वि.को फिडर छात्रावास मर्मत तथा संचालनका लागि रु. ७३०००००।– (तिरत्तर लाख) को अनुदान सम्झौता मिति २०७५/२/६ मा भएको ।, चन्दननाथ नगरपालिका, JNFEA Japan, कर्णाली मा.वि. अनामनगर विच कर्णाली मा.वि.को फिडर छात्रावास मर्मत तथा संचालनका लागि रु. ७३०००००।– (तिरत्तर लाख) को अनुदान सम्झौता मिति २०७५/२/६ मा भएको ।, चन्दननाथ नगरपालिका, JNFEA Japan, कर्णाली मा.वि. अनामनगर विच कर्णाली मा.वि.को फिडर छात्रावास मर्मत तथा संचालनका लागि रु. ७३०००००।– (तिरत्तर लाख) को अनुदान सम्झौता मिति २०७५/२/६ मा भएको ।,

अनुगमन अवलोकन २०७५ तस्वीरहरु

ठिन्के जलविद्युत अनुगमन, जुम्ला महोत्सव २०७५

नगरपालिका माहासङ को रजत महोत्सव समारोह को अवसर मा ६ नम्बर परदेश मा चन्दननाथ नगर्पालिका जुम्ला उत्कृष नगर्पालिका भएको मा माननीय अर्थ मन्त्री डाक्टर युबराज खतेउडा जिउ बाट सम्मानित।।।

चन्दननाथ नगरपालिका जुम्ला उत्कृष नगर्पालिका भएको

Pages