FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

नगर प्रहरी सम्बन्धी सूचना

प्रस्तावना पेश गर्ने १५ दिने सूचना

प्रस्तावना पेश गर्ने १५ दिने सूचना

छुट जग्गा दर्ता सम्बन्धी सूचना ।

छुट जग्गा दर्ता सम्बन्धी सूचना ।

छुट जग्गा दर्ता सम्बन्धी सूचना ।

नगर प्रहरी सम्बन्धी सूचना

करार सेवामा भर्ना सम्बन्धी सूचना

सूचना! सूचना !! सूचना!!!

प्रेस विज्ञप्ती

सूचना प्रकाशन सम्बन्धमा ।

सूचना प्रकाशन सम्बन्धमा । 

नगर प्रहरी सहायक निरीक्षक र नगर प्रहरी जवानहरुको निवेदकको नामवाली प्रकाशन गरिएको ।

नगर प्रहरी सहायक निरीक्षक र नगर प्रहरी जवानहरुको निवेदकको नामवाली प्रकाशन गरिएको ।

करार अविध म्याद थप सम्बन्धमा ।

करार अविध म्याद थप सम्बन्धमा ।

Pages