FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

रिक्त पदमा स्थायी शिक्षक सरूवा सम्बन्धी सुचना ।

आफ्नो किता विवरण चेकजाँच गरी चित्त नबुझे क्षेत्र परिवर्तन गर्ने सम्बन्धी १५ दिने सूचना

आफ्नो किता विवरण चेकजाँच गरी चित्त नबुझे क्षेत्र परिवर्तन गर्ने सम्बन्धी १५ दिने सूचना

भावपूर्ण श्रध्दाञ्जली

भावपूर्ण श्रध्दाञ्जली

नगर सहायक प्रहरी निरिक्षक र नगर प्रहरी जवानको अन्तरवार्ता सम्बन्धमा ।

नगर सहायक प्रहरी निरिक्षक र नगर प्रहरी जवानको अन्तरवार्ता सम्बन्धमा ।

दोश्रो पटक औषधिको सिलबन्दी दरभाउ माग गरेको बारे ।

दोश्रो पटक औषधिको सिलबन्दी दरभाउ माग गरेको बारे । 

नगर प्रहरी लिखित परीक्षा नतिजा प्रकाशन

नगर प्रहरी लिखित परीक्षा नतिजा प्रकाशन 

सूचना प्रकाशित गरिएको सम्बन्धमा ।

सूचना मेशनरी तथा औजार
BOQ मेशनरी तथा औजार

सूचना प्रकाशित गरिएको सम्बन्धमा

डिजिटलाईजेसन सूचना
डिजिटलाईजेसन BOQ

औषधिको सिलबन्दी दरभाउ भाग गरेको बारे ।

औषधिको सिलबन्दी दरभाउ भाग गरेको बारे । 

"समृध्द नेपालको आधार, सूचना प्रविधि र सञ्चार" राष्ट्रिय सूचना तथा सञ्चार प्रविधि दिवस, २०२४ भव्यताका साथ मनाऔं ।

"समृध्द नेपालको आधार, सूचना प्रविधि र सञ्चार"

राष्ट्रिय सूचना तथा सञ्चार प्रविधि दिवस, २०२४ भव्यताका साथ मनाऔं ।

Pages