FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

नगर प्रहरी सम्बन्धी सूचना

करार सेवामा भर्ना सम्बन्धी सूचना

सूचना! सूचना !! सूचना!!!

प्रेस विज्ञप्ती

सूचना प्रकाशन सम्बन्धमा ।

सूचना प्रकाशन सम्बन्धमा । 

नगर प्रहरी सहायक निरीक्षक र नगर प्रहरी जवानहरुको निवेदकको नामवाली प्रकाशन गरिएको ।

नगर प्रहरी सहायक निरीक्षक र नगर प्रहरी जवानहरुको निवेदकको नामवाली प्रकाशन गरिएको ।

करार अविध म्याद थप सम्बन्धमा ।

करार अविध म्याद थप सम्बन्धमा ।

सुरक्षित नागरिक आवास निवेदन संकलन सम्बन्धि सूचना ।

सुरक्षित नागरिक आवास निवेदन संकलन सम्बन्धि सूचना ।

सूचिकृत सम्बन्धमा ।

सूचिकृत सम्बन्धमा । 

विद्यालय नर्सको अन्तीम नतिजा प्रकाशन सम्बन्धमा ।

विद्यालय नर्सको अन्तीम नतिजा प्रकाशन सम्बन्धमा ।

Pages